1%

HUFIEC GOLENIÓW ZHP

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego co umożliwia podatnikom przekazanie na naszą rzecz jednego procenta podatku dochodowego.

Dzięki Państwa ofiarności umożliwiliśmy kadrze instruktorskiej podnieść swoje kwalifikację oraz harcerzom uczestniczyć w wielu ważnych przedsięwzięciom. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za okazywaną nam do tej pory hojność i zaprosić do wspierania naszych harcerzy.

 

Dlaczego warto przekazać 1% swojego podatku dla ZHP?

►ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce;

►ZHP uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym;

►ZHP zrzesza i obejmuje opieką 150 000 dzieci i młodzieży;

►ZHP to organizacja o blisko 100-letniej tradycji;

►ZHP to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy;

 

Jak przekazać 1 % podatku dla Komendy Hufca ZHP w Goleniowie?

Należy wypełnić odpowiednie rubrykę w odpowiednim rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

 

Instrukcja dla formularza PIT 37 
W zeznaniu, w pozycji 137, wpisujemy numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego(KRS): 0000278582, w pozycji 138  kwotę odpisu, następnie w pozycji 139 Informacje uzupełniające jako cel szczegółowy wpisujemy „Hufiec Goleniów ZHP” oraz zaznaczamy kwadrat w pozycji 140 co jest konieczne abyśmy mogli uzyskać informacji o przekazanych środkach.

 

Na co przekażemy te pieniądze?                                                                                                                                                           -wyjazdy dla dzieci                                                                                                                                                                                  -materiały programowe                                                                                                                                                                         -realizację pomysłów naszych oraz dzieci                                                                                                                                          -kursy dla kadry