Betlejemskie Światło Pokoju „Pokój jest w nas!”

„Pokój jest w nas!” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już niedługo po raz dwudziesty czwarty do Polski dotrze płomień, który jest symbolem nadziei i pokoju między narodami.
Betlejemskie Światło Pokoju to symbol, którym chcemy się dzielić z każdym, bez wyjątku na język, wiek, stanowisko. Po raz dwudziesty czwarty, harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego pragną przekazać dalej niezwykłe światło, które zostało rozpalone w Betlejem w Grodzie Narodzenia Pańskiego.
Pokój jest owocem, który rodzi się w nas, ale przychodzi jako dar Ducha. Przenika nas całych, choć najbardziej odczuwamy go w naszym sercu i naszej duszy. Jego skutki są również widoczne na zewnątrz i promieniują na ludzi wokół nas. Prawdziwy pokój ducha zmienia nasze patrzenie na siebie samych, na ludzi, świat – daje nam coraz pełniejszą wolność.
W dniach 12-14 grudnia Zakopane zamieni się w stolicę Betlejemskiego Światła Pokoju! Ponad 2000 harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów ZHP wspólnie oczekiwać będzie przybycia Światła do Polski. W programie zlotu: gra miejska, warsztaty duchowe, koncert oraz ogniobranie.
Rejestracja na zlot potrwa do 28 listopada, za pośrednictwem www.swiatlo.zhp.pl.
W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju odbierzemy po słowackiej stronie Tatr – uroczysta msza święta odbędzie się w niedzielę 14 grudnia o 10.00 w miejscowości Svit koło Popradu.
phm. Monika Kubacka
rzecznik prasowy ZHP

Waże informacje odnośnie obozu

Uwaga! Informacja o spotkaniu przedobozowym!
Szanowni Państwo, zrobiliśmy wstępne rozeznanie i okazało się, że z racji długiego weekendu wiele osób wyjeżdża.
Dlatego też podjęliśmy decyzję, że do długiego weekendu udostępnimy Państwu informacje szczegółowe odnośnie wypoczynku w formie elektronicznej, a spotkanie w sprawie obozu zrobimy tuż po nim- na początku kolejnego tygodnia.
W razie pytań, proszę o kontakt: p.s.kaminski@zhp.net.pl Przypominamy również o wpłaceniu pozostałej części pieniędzy za uczestnictwo w obozie oraz dostarczeniu kart kwalifikacyjnych.
Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj! pwd. Paweł Kamiński komendant obozu Hufca ZHP w Goleniowie

Zmiany kadrowe

Dnia 12.06.14 r. odbył się apel hufca na którym oficjalnie zakończyliśmy rok harcerski , ale nie tylko , podczas apelu została przedstawiona nowa komenda naszego hufca , oraz wręczenie sznura nowemu druhowi komendantowi pwd.Wojciechowi Lewandowskiemu HO .
Schodzący z funkcji druh  komendant, phm. Krzysztof Słowikowski, zakończył oficjalnie swoją drogę, swoją służbę, na tym zaszczytnym stanowisku. Przez lata swojego posługiwania, o czym sami dobrze wiecie, uczynił wiele, całego siebie rzucając na służbie sobie powierzonym harcerzom. Przyszedł jednak dzień, kiedy służba stała się zbyt dużym brzemieniem pośród obowiązków dnia codziennego i trzeba było ster przekazać dalej.

Za te wszystkie lata, niezliczone godziny poświęconego czasu, góry nerwów i stresu, zaangażowania, najpierw jako zwykły harcerz, później jako drużynowy, wreszcie jako komendant hufca… za to wszystko druhu komendancie, jak tu stoimy, z serca gorąco dziękujemy.

Wdzięczność nasza jest tym większa, że mamy świadomość, że oczy nasze zobaczyły niewielką tylko część Twojego rzeczywistego poświęcenia. Wiemy też, że było to poświęcenie pełne miłości do harcerstwa, troski o podopiecznych. Pewnie nigdy też się nie dowiemy, jak wiele te lata Cię kosztowały. Mamy jednak nadzieję, że były to lata dla Ciebie piękne, bo przecież żyje człowiek po to, aby służyć i w tej służbie najbardziej wrasta. Wierzymy, że Ty, druhu, wzrosłeś pośród nas i wzrastać będziesz nadal.

O złym nie pamiętamy i sami prosimy o zapomnienie naszych niedociągnięć. Dziś chcemy patrzeć razem w przyszłość, wierząc, że wszystkie zdobyte doświadczenia posłużą Ci druhu Komendancie, w Twojej dalszej służbie w naszym hufcu, jak również w życiu prywatnym i zawodowym.

Ale nie zapominając o nowym komendancie :

Druhu Wojciechu!
Służba, której się podejmujesz przyjmując tę zaszczytną funkcję komendanta hufca jest o tyle bardziej godna, że nie stajesz się komendantem jakiegoś hufca. Stajesz się komendantem tego hufca, naszego hufca, a od dziś, w nowym sensie, Twojego hufca. Stajesz się nim dziś i, mamy nadzieję, stawać się nim będziesz coraz bardziej z każdym dniem.

Wiesz, że sytuacja jest trudna, że przeciwnik, z którym przyjdzie Ci stanąć do walki jest nieprzejednany. Zniechęcenie, podziały, brak dyscypliny, znudzenie. Ale nie zrażaj się i nie zniechęcaj, bo w walce tej nie jesteś osamotniony. Nie walczysz sam, ale nam wszystkim w tej bitwie przewodzisz.

My wszyscy, jak tu jesteśmy, stajemy do boju obok Ciebie, by razem stoczyć ten zaciekły bój. Bój o harcerstwo, o harcerskie ideały, wreszcie o Polskę i o nas samych.

Nie lękaj się podejmować nowych odważnych kroków. Zachowaj pokorę, by czerpać do doświadczeni Twoich poprzedników. Zachowaj otwartość na głos Twoich podopiecznych. Słuchaj ich, ale też bądź im przewodnikiem na harcerskim szlaku. Bądź pierwszym z harcerzy, wzorem, uosobieniem ideałów. Bądź gotów codziennie, na nowo, tracić życie dla tego, co prawdziwe i wartościowe, by dzięki temu nigdy nie utracić prawdziwej wolności.

Bądź taki, a na pewno nas nie zawiedziesz.

Czuwaj !