Komenda Hufca

 Skład Komendy

– pwd. Joanna Czajkowska-Lisiak – Komendantka Hufca
– pwd. Magdalena Rybacka – Zastępca Komendanta ds. Programowych
– dh Andrzej Kąkol – Skarbnik Hufca
– pwd. Sylwia Jankowska – Członek Komendy ds. Promocji i wizerunku
– pwd. Natia Wiązowska – Członek Komendy ds. HAL i HAZ
– pwd. Michał Rybacki – Członek Komendy ds. Pracy z kadrą
– pwd. Dominika Jankowska – Członek Komendy