Komenda Hufca

Skład Komendy:

  • pwd. Wojciech Lewandowski HR – Komendant
  • pwd. Joanna Czajkowska-Lisiak – Zastępca Komendanta
  • pwd. Szymon Gębka HO – Skarbnik
  • pwd. Magdalena Rybacka HO – Członkini Komendy ds. promocji i informacji