Spotakania z rodzicami dzieci wyjeżdżających na wypoczynek letni – kolonię i obóz

Zebranie z rodzicami dzieci jadących na kolonię zuchową odbędzie się w dniu
12 czerwca 2018 r., o godz. 18:00 w siedzibie hufca.

Zebranie z rodzicami dzieci jadących na obóz harcerski odbędzie się w dniu
14 czerwca 2018 r., o godz. 17:00 w siedzibie hufca.

Poniżej do pobrania karty kwalifikacyjne

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku – kolonia

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku – obóz

Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje fakturę za wyjazd dziecka proszony jest o przesłanie danych do faktury na adres hufca: goleniow@zhp.pl
Faktura może być wystawiona tylko na osobę , która dokonywała przelewów.