Dzień Myśli Braterskiej 2018

Światu dorosłych ludzi daleko jest do ideału. Takie wartości jak braterstwo, odpowiedzialność za drugiego człowieka,praca nad sobą, niesienie pomocy bliźnim są często wytartymi sloganami .
Kiedy w moje dorosłe życie „wkradło” się harcerstwo te wytarte slogany nabrały innych barw. Dzięki tym ludziom, których poznałam na swojej harcerskiej drodze dorosłe życie zostało wypełnione.To nie linijki Prawa Harcerskiego, to nie mądre książki o metodyce tylko każdy jeden członek Naszego Hufca wniósł
do mojego życia jakiś sens. Każdy zuch, którego wychowywałam, każdy harcerz,każdy instruktor.
Dzięki Wam wszystkim „dorosłe” życie nabrało sensu. Dzięki Wam łatwiej jest zobaczyć w drugim harcerzu swojego brata bez względu na to czy go lubię czy nie, łatwiej przychodzi pomaganie innym
i dzięki Wam łatwiej jest otworzyć serce.
Każdego roku, w Dzień Myśli Braterskiej robię rachunek harcerskiego sumienia. Ile zrobiłam a ile jeszcze mogę zrobić? Ile zepsułam a ile mogę naprawić? Wspominam ludzi, dzięki którym jestem w tym miejscu swojego harcerskiego życia. I nawet jeśli jestem zła i obrażona na harcerstwo – bo tak też się zdarza, kiedy tracę sens działania wspominam ludzi, którzy uwierzyli we mnie 8 lat temu i myślę o tych, którzy zaufali mi na Zjeździe.
Zuchenki, Zuchy, Druhny i Druhowie życzę Wam z całego serca żeby DMB był dla was dniem pełnym zabawy i spotkań pełnych uśmiechu i radości . Żeby każdy z Was choć w tym jednym dniu zobaczył w każdym druhu swojego brata i otworzył serce na potrzeby innych.
Niech DMB trwa w waszym harcerskim życiu cały rok.
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
Komendantka Hufca
pwd. Joanna Czajkowska- Lisiak